Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

donderdag 7 december 2023

21:30 - 22:30
Locatie

Raadszaal Nieuwveen

Voorzitter
Robbert-Jan van Duijn
Toelichting

Extra raadsvergadering over het wel of niet indienen van een beroepschrift tegen de aan Schiphol verleende natuurvergunning. Zie ook de extra raadsvergadering van 31 oktober 2023. De termijn voor het indienen van een beroepschrift loopt tot 11 december.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda (2023-092)
 3. 3

  Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie via 0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl.

 4. 4

  De gemeenteraad kan op grond van artikelen 87 t/m 89 Gemeentewet de geheimhouding van stukken opleggen en/of opheffen.


  Samenvatting: Op 1 april 2023 zijn er nieuwe regels voor de geheimhouding van informatie in werking getreden. Voor geheime stukken/informatie aangeboden door het college van B&W of de burgemeester ná 1 april kan de gemeenteraad de geheimhouding, na overleg met B&W, eventueel opheffen. Ook kan het zijn dat de gemeenteraad zelf over verkregen stukken/informatie of over eigen stukken/informatie geheimhouding oplegt.