Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

mei 2024

7
Collegevergadering (B&W kamer)
dinsdag 7 mei 2024
09:00 - 13:00

Let op: In de collegevergaderingen wordt de besluitenlijst van de week ervoor behandeld. U ziet dus altijd de besluitenlijst van een week eerder.

16
Oriënterende raad (Commissiekamer Nieuwveen)
Regulier
donderdag 16 mei 2024
20:00 - 22:30

Sinds 8-5 zijn 3 raadsvoorstellen (Flexwoningen Ter Aar Noord Oost, Bestemmingsplan Hart van Vrouwenakker en Strategische koers gebiedsontwikkeling woningbouw) verplaatst naar de oriënterende raad die gelijktijdig plaatsvindt in de raadszaal.


Het doel van deze Oriënterende Raad is om informatie te verzamelen door het stellen van vragen aan het college van B&W, inwoners / belanghebbenden en/of experts.

Oriënterende raad (Raadszaal Nieuwveen)
Aangepaste agenda met 4 raadsvoorstellen
donderdag 16 mei 2024
20:00 - 22:30

Bespreking raadsvoorstellen Vaststellen beleidskader zonne-energie Gemeente Nieuwkoop, Realisatie flexwoningen Ter Aar Noord Oost, Bestemmingsplan Hart van Vrouwenakker en Strategische koers 2024 – 2040 gebiedsontwikkeling woningbouwHet doel van deze Oriënterende Raad is om informatie te verzamelen door het stellen van vragen aan het college van B&W, inwoners / belanghebbenden en/of experts


(Deze bijeenkomst kent niet de gebruikelijke structuur van een oriënterende raad maar bespreekt alleen de genoemde raadsvoorstellen. De gebruikelijke onderwerpen zoals actualiteiten en terugkijken vindt u in de andere oriënterende raad parallel aan deze vergadering)

21
Collegevergadering (B&W kamer)
dinsdag 21 mei 2024
09:00 - 13:00

Let op: In de collegevergaderingen wordt de besluitenlijst van de week ervoor behandeld. U ziet dus altijd de besluitenlijst van een week eerder.

30
Raadsbijeenkomst Nieuwkoop (Raadszaal Nieuwveen)
Schiphol
donderdag 30 mei 2024
20:00 - 21:00

Schiphol - Gezondheid (openbaar)


De GGD Hollands Midden geeft deze avond een presentatie. Deze gaat vooral over hun Gezondheidsmonitor. Dit is een onderzoek naar de ervaringen van bewoners over verschillende geluidsbronnen, waaronder vliegverkeer. Gekeken wordt naar het aantal (ernstig) gehinderden, maar ook naar slaapverstoring en trends in de onderzochte gegevens. Dit is gemeente-specifiek bekend en zal deze avond worden gepresenteerd.